مضحکه» هفته کارگر» جمهوری اسلامی ،هفته ضدیت با طبقه کارگر و روز جهانی کارگر!

salam zسلام زیجی:
جمهوری اسلامی و نهادهای ضد کارگری چون خانه کارگر و شورای اسلامی، در ادامه نقشه های هدفمند و سیاستهای ضد کارگریشان شیپور»هفته کارگر» را نیز به صدا در آورده اند و به اسم «کارگر» علیه طبقه کارگر و اول مه ، روز جهانی کارگران صف آرائی کرده اند. مسئله اصلی این است با طرح کذایی «هفته کارگر» چنان گرد و غباری ایجاد کنند، که اول مه روز جهانی کارگر را از چشم کارگر در ایران گم و گور کنند. کورخوانده اند، نه قبلا و نه اکنون نمیتوانند روز جهانی کارگر را از کارگران ایران بگیرند.

جانیان حاکم اسلامی امسال نیز در تدارک سناریو ارتجاعی «هفته کارگر» هستند که ادعا نامه و اتحاد طبقه کارگر ایران را در اول مه علیه نظام فاسد جمهوری اسلامی و کل طبقه حاکمه بورژوازی را خنثی و حاشیه ای کنند . میخواهند در صفوف طبقه کارگر اغتشاش درست کنند،مانع برگزاری متحدانه روز جهانی کارگر شوند، روز اعتراض و اتحاد طبقاتی کارگران علیه نظام پراز جنایت ونابرابر سرمایه داری و علیه کلیت حکومت اسلامی را تبدیل به دفاع از مقدسات قرون وسطائی، پیوند با امامشان و دیدار با رهبری و سیاستهای ضد کارگری وجنایتکارانه خود کنند. تلاش میکنند که دهها میلیون کارگر سرکوب شده، شکم گرسنه ، کودکان کار و خیابانی و کارتون خواب ها، بیکاری و سرکوب و زندانی رفتنها، نبود آزادیهای سیاسی، اجازه ایجاد تشکل مستقل خود و اعتصاب و اعتراض نداشتن ها،امر برابری زن و مرد و بی ارزش بودن جان و زندگی انسانی شهروندان تحت حاکمیت اوباش جمهوری اسلامی را به فراموشی بسپارند.

امسال با شیادی و پروپاگند «هفته کارگر» مشخصا در صدد هستند که طبقه کارگر ایران در مقابل تحمیل جنایتکارانه «حداقل دستمزد» تعیین شده که چند برابر بار زیر خط فقر اعلام شده از جانب مقامات رژیم تعیین شده است، به فراموش بسپارند. سازماندهندگان این شوی ضد کارگری میخواهند با چنین ترفند و مضحکه هایی خاطره سی و پنج سال تمام کشتار و زندانی و تحمیل بیحقوقی و تحقیر کارگر و به گرو گرفتن نان خانواده های کارگری که همواره در راس سیاست های این حکومت و همه جناحهای آن بوده است به خاطڕ لطف و مهر» دولت اعتدال» و «اقتصاد مقاومتی» این جانیان، در ذهن و زندگی و اعتراض طبقه کارگر محو گردد.

این رژیم، رژیم جنایت و نماد سرکوب و وحشیگری علیه طبقه کارگر از همان دوره کشتار کارگران نفت و اعدام جمال چراغ ویسی وعبداڵله بیوسه و به رگبار بستن کارگران خاتون آباد و به قتل رساندن ریاحی، جاویدی، مهدوی و مومنی و حمله مسلحانه به مراسمهای روز کارگر و بازداشت و شکنجه برگزار کنندگان اول مه ها و همچنین در بند نگاه داشتن دهها فعال کارگری که هم اکنون زیر شکنجه و سرکوب و تحقیر قرار دارند، است. طبقه کارگر ایران نه تنها این جنایت در حق به خود را فراموش نخواهد کرد که اولین پیش شرط باز گرداندن احترام و آزادی به خود را سر سرنگونی همه بساط این نظام وحشی و ضد کارگری میداند. «هفته کارگر» جمهوری اسلامی طبق چرندیاتی که برایش تعریف کرده اند قرار است با شعبده بازی و ریاکاری کل سیمای وحشت و جنایتکارانه این حکومت ضد کارگری را وارونه نشان دهد. جمهوری اسلامی با راه اندازی سناریوی «هفته کارگر» مانع برگزاری اول مه متحد طبقه کارگر در ایران شود. اما جمهوری اسلامی خود نیز بر این حقیقت واقف است که طبقه کارگر ورهبران پیشرو و کمونیست کارگری اهداف و شگرد های ضد کارگری جمهوری اسلامی را میشناسند و با آن مقابله خواهند کرد . کارگران ایران هفته ضد کارگری امسال دولت سرمایه داران را همچون سالیان پیش با رسوائی و شکست مواجه خواهند کرد.

بوی تعفن رجزخوانی و عوامفریبی های «هفته کارگر» سرمایه داران و دولت ضد کارگری اگر چه آزر دهنده است اما از جانب طبقه کارگر طرد شده و مورد توجه هیچ کارگری که کوچکترین احترامی برای خودش قائل باشد قرار نخواهد گرفت. به این خزعبلات حول هفته کارگر در سالهای قبل توجه کنید: «عرق كارگر؛ خون شهيد!آن‏ها كارگرند، مثل شما و شما مجاهديد،… همان‏طورى كه قواى مسلح، سرحدات را نگهدارى مى‏كنند و با شجاعت و شهامت از اسلام دفاع مى‏كنند و جوانانى پر ارزش را از دست مى‏دهند، مع ذلك، با كمال شجاعت به دفاع از كشور و اسلام مشغول هستند، در داخل كشور هم مجاهدين كارگر و مجاهدين كشاورز مجاهده مى‏كنند، نظير همان مجاهدات. آن‏ها سرحدات را از آسيب حفظ مى‏كنند و شما متن كشور را از وابستگى حفظ مى‏كنيد. آن‏ها مجاهد فى سبيل اللَّه هستند و شما هم مجاهد فى سبيل اللَّه. همان طور كه خون آن‏ها در پيش خداى تبارك و تعالى مقدس و ارجمند است، عَرَق شما هم در پيشگاه خداى تعالى مقدس است».

بعدازاین توصیفهای خرافی و مزخرفات اسلامی و حقه بازی آخوند مسلک نوبت شگرد «مقامات» دولتی و دو دوزه بازی اقتصادی و «انتخاب کارگر نمونه» و شیادی آنها میرسد: «معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی با بیان اینکه تقویت 3 جانبه گرایی بین کارگران -کارفرمایان و دولت، از برنامه های اصلی وزارت کار در دوره جدید خواهد بود ، از راه اندازی دبیرخانه دائمی شناسایی چهره های کار و تولید و مفاخر کاری از سال آینده خبر داد و گفت: این دبیرخانه علاوه بر شناسایی کارگران نمونه واحدهای تولیدی ، تلاشگران نمونه در عرصه های مختلف را هم شناسایی خواهد کرد»… در 11 اردیبهشت ماه سالجاری ، 11 کارگر و 5 گروه کاری نمونه که در مجموع 34 نفر خواهند بود از رئیس جمهور لوح تقدیر و جوایز نفیسی دریافت خواهند کرد…. برای کارگران نمونه سالجاری تسهیلات ویژه های در نظر گرفته شده است به نحوی که اگر کارگر نمونه ای بخواهد به عنوان کارفرما یک واحد تولیدی راه اندازی کند از سوی صندوق مهر امام رضا به وی 100 میلیون تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد، «… دادن پول و هدیا به کارگران نمونه… در تجلیل هفته کارگر…».

اینها نمونه بارز شیادی سیاسی و گستاخی تمام عیار جمهوری اسلامی و عوامل مذهبی و اداری و دولتی آنها علیه کارگران است. این تعرض به شخصیت و حرمت و کرامت هر انسان کارگر است. این گستاخی را فقط با مشت محکم و متحد فعالین کارگری و کمونیست و صف متحد طبقاتی کارگران میتواند پاسخ شایسته خود را بگیرد، اول مه امسال زمان مناسب این پاسخ است. اما با سریال مضحک»هفته کارگر» جمهوری اسلامی بیشترآشنا شویم.

سریال ضد کارگری «هفته کارگر»

این جانیان روز اول «هفته کارگر» ضد کارگری خود را روز «تجدید پیمان با آرمانهای خمینی» نامگذاری کرده اند که در آن روز از کارگران میخواهند بر سر قبر این هیولای کثیف و جنایتکار و تئوریسین «اقتصاد مال خر است» بروند. روز دوم را روز «کارگر زن» نامگذاری کرده اند تا ابتدا طبقه ما را از وسط دو تکه کنند و از طرف دیگر ماهیت و عملکرد وحشیانه ٣٥ ساله ضد زن بودن خود را پنهان نمایند. روز فاطمه، یعنی روز بربریت و جهالت را با روز جهانی زن که روز رهایی از ستم و نابرابری از جمله خلاصی از افیون مذهب و حکومت اسلامی میباشد جانشین میکنند. حال به فکر» زن کارگر» افتاده اند، و از طریق ضد زن ترین نهاد در دفتر ریاست جمهوری شان میخواهند «زنان کارگر» را هم «گرامی»بدارند.

روز سوم را نیز به روز خدمت به ارتجاعی ترین و ضد کارگری ترین قانون کار در جهان، یعنی روز خدمت به قانون کار اسلامی تعریف کرده اند. این دیگر گستاخی تمام عیار است که طبقه کارگر را به التزام به قوانینی دعوت میکنند که از بیخ ارتجاعی و بند به بند آن برای انقیاد کارگر تدوین شده است. قانون کاری که به واسطه آن میلیونها کارگر زندگی شان نابود شده است.

روز چهارم روز تجدید پیمان با «ولایت خامنه ای» نامگذاری شده است. یعنی روز «تجدید پیمان» با مرکز صادرات تعفن و رهبر باندهای آدمکش و ضد کارگر. روز پیمان با مفتخورترین، دروغگو ترین، پست ترین و ضد آزادی ترین قشر جامعه.

روز پنجم نیز روز کارگران «جوان و پیمانی» است که سرمایه داران ایرانی با این ترفند کارگر جوان را به تحمیل بیکاری و کار موقت و اطاعت از قراردادهای سفید که با دست خود چک سفید به کارفرما و دلالان بازار میدهند که تا آخرین روزهای جوانی شان مطیع باشند و به شکر گذاری در سیر کردن شکم رضایت دهند. این شگرد شناخته شده و آگاهانه سرمایه داری علیه نسل جوان کارگر تازه وارد شده به «بازار کار» و کار مجانی کردن در طرح ‹»استاد شاگردی» و غیره است که نباید آنرا پذیرفت.

روز ششم روز «معنویت» نامگذاری شده است. همان معنویت اسلامی که خمینی گفت ما» معنویت نصیب شما میکنیم» و سی و پنج سال است جامعه ایران در سایه این معنویت کثیف خمینی و اسلامش جز فساد، دزدی و جنایت و آدمکشی و تحمیل تن فروشی رسمی و به اعتیاد کشاندن میلیونها انسان و دروغ وافترا که اساس معنویت اسلام و حزب جمهوری اسلامی بود و هست روایت دیگری از» معنویت» اینها را ندیده و نخواهد دید. این روز را عامدانه به روز جمعه انداخته اند تا بساط خرافات نماز جمعها و قمه کشی اسلامی و سنی و شیعه گری را چند ساعتی گرم کنند. و بالاخره با این نمایشنامه مسخره شش روزه حلقه روز هفتم سریال این مضحک فرا میرسد .

روز هفتم مترادف میشود با روز جهانی کارگر. برای این روز نیز برنامه از پیش تعریف شده آماده است: به دیدار مجلس رفتن، مراسم دولتی گرفتن با سرپرستی خانه کارگر، سخنرانی فرماندار، آخوند و سران خانه کارگر و شورائی اسلامی و دیگر مقاماتی که همواره مامور سرکوب، فریب، دزدیدن دستمزد کارگر بوده اند و سر آنجام با دیداراز خانواده کشته شده گان و معلولین جنگ و عزاداری به پایان میرسانند.

تمام محتوا و هدف این فیلم مسخره که در هفت سریال ضد کارگری فوق به نمایش گذاشته میشود سر تاپا ارتجاعی و ضد کارگری است. فیلم مسخره»هفته کارگر» جمهوری اسلامی و کارفرمایان و خانه کارگر و شورای اسلامی ها نه تنها سر سوزنی به هیچ گوشه ای از منفعت و زندگی طبقه کارگر ربطی ندارد که در تقابل کامل با حقوق و مطالبه و ارزش واحترام طبقه کارگر تدارک دیده شده است! هفته کارگر رژیم درست مانند «هفته بسیج»، «هفته مقدس» و دیگر مقدسات این حکومت در راستا ی منفعت سرمایه داران و حکومت اسلامی بکار گرفته میشود، علیه نفس و عزت و حقوق و احترام کارگران و مردم است.

کارگران و پیشروان سوسیالیست با صلابت و هوشیاری، با اتحاد وهمبستگی، با تعطیل کردن مراکز کار در روز جهانی کارگر، با برگزاری وسیعترین گردهمائیها در مراکز مختلف به استقبال روز جهانی خود خواهند رفت و مراسمها و گردهمائیهای تماما مستقل از دولت و نهادهای دولتی و «هفته کارگر» برگزار میکنند. با این تلاش گام بزرگی در تقویت مبارزه طبقاتی و اتحاد وخود آگاهی خود بر خواهند داشت. کارگران تره برای برنامه های ضد کارگری «هفته کارگر» حاکمیت خورد نخواهند کرد. کارگران تمام این سناریو ضد کارگری جمهوری اسلامی را تحریم و با شکست روبرو خواهند ساخت. طبقه کارگر ایران «هفته کارگر» جمهوری اسلامی را هفته ضدیت با کارگران ایران ، هفته تقابل با مبارزه، هویت، مطالبات و آرمانها و همبستگی طبقاتی خود میدانند!

زنده باد اول مه روز جهانی کارگر!

٢٨ فروردین ١٣٩٣

١٧ آوریل ٢٠١٤

منبع: نشریه کمونیست هفتگی ٢٢٨

http://www.hekmatist.org/

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s