رپرتاژی از برگزاری مراسم های گرامیداشت اول ماه روز جهانی کارگر در کردستان

 vaisiاسماعیل ویسی:  بزرگداشت روزهای اول ماه مه روز جهانی کارگر، 8 مارس روز جهانی زن، فستیوالهای دفاع از حقوق کودکان، روز جهانی لغو خشونت علیه زنان و برگزاری اعتراضات علیه اعدام ، دفاع از برابری زن و مرد در سطح علنی و در ابعاد اجتماعی ، در کردستان می توان تاکید کرد که به ستنی اجتماعی مبدل شده است. ، سازماندهندگان و شخصیتهای حقیقی و حقوقی این عرصه ها، انسانهای اجتماعی با هویت واقعی خود می باشند. برای نهادهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی حکومت اسلامی کاملا شناخته شده، هستند. سال ها ست که نیروهای سرکوبگر فعالین این عرصه ها را بشیوه های متفاوت » دستگیر، بازداشت و تحمیل زندان های طولانی مدت به آنها » برایش ممکن نشده است آنان را راهی که برگزیده اند، منصرف کند. و … همچنان بر اهداف خود و گرامیداشت چنین روز هائی برای ابراز اعتراض اجتماعی به وضعیت ناخواسته ای که از لحاظ » سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی » بر اکثریت مردم زحمتکش در جامعه، از طرف حکومت اسلامی تحمیل شده است و طرح مطالبات انسانی- اجتماعی شان در تقابل با سرکوبگران اسلامی عملا پافشاری کرده اند. این تقابل و کشمکش واقعی و عینی و غیر قابل انکار است.

این واقعیت را حکومت اسلامی میداند و بدان واقف هست. به همین خاطر می باشد که در آستانه چنین روز هائی بخصوص 8 مارس روز جهانی زن و اول ماه مه روز جهانی کارگر، حساسیت ویژه ای را بخرج میدهد، عدم مجوز برگزاری مراسم، حتی به تشکل های زرد و وابسته به خود چون » خانه کارگر و انجمن ها و شوراهای اسلامی » که هیچگونه ربطی به منافع کارگر ندارند و در تحکیم رژیم الامی سرمایه در ایران از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند. و بگیر و ببند، احضار و تهدید کردن و بازداشت فعالین کارگری- اجتماعی در جامعه کردستان، تاکید کننده این واقعیت انکار ناپذیر و ترس حکومت اسلامی از اعتراض اجتماعی کارگران و آزادیخواهان می باشد.

امسال نیز در آستانه 8 مارس و اول ماه مه در کردستان از هیچگونه فشاری خود داری نکردند، اماعلیرغم فشارهای امنیتی نیروهای اطلاعاتی و انتظامی و تهدید و احضار فعالین کارگری و و آزادیخواه، دستگیری، بازداشت و زندان کردنشان و ایجاد فضای رعب و وحشت از جانب جمهوری اسلامی، تجمع اعتراضی در 8 مارس و اول مه درشهرهای کردستان بویژه در سنند ج برگزار گردید. در کزارش های پخش شده آمده اند:

سنندج: علیرغم فشارهای امنیتی نیروهای اطلاعاتی و انتظامی و تهدید و احضار فعالین کارگری و و آزادیخواه، دستگیری، بازداشت و زندان کردنشان و ایجاد فضای رعب و وحشت از جانب جمهوری اسلامی، تجمع اعتراضی اول مه در سنند ج برگزار گردید.

 مراسم روز 11 اردیبهشت، بخاطر حضور گسترده ماموران يگان ويژه و لباس شخصيها كه تمامى نقاط شهر بویژه خیابان فرح » شهدا و محله غفورو ابتدای شهرک کشاورز» را که به کنترل در آورده بودند، بااندكى تاخير و تغيير محل تعيين شده  در» ساعت 19 عصر» با کاردانی و ابتکار فعالین و سازماندهندگان برگزاری مراسم های اول ماه مه، نیروهای حکومت اسلامی غافلگیر شدند و در » خیابان گلشن » دریکی از محلات کارگر و زحمتکش نشین شهر سنندج، با استقبال گسترده مردم  و مراسم با شکوهی برگزار گردید.

  در اين راهپيمايي شرکت کنندگان شعارهای » اتحاد و همبستگى طبقاتى كارگران ، كارگران زندانى آزاد باید گردند، اعتراض به دستمزد تحميل شده وزير فقر به كارگران ، كارگران جهان متحد شويد.، زندانی سیاسی آزاد بايد گردد و نان مسكن آزادى » را سر داده و با خود حمل می کردند.

 شرکت کنندگان در حین راهپیمائی مورد یورش نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفت  و تجمع کنندگان  را محاصره نمودند. شرکت کنندگان به یورش نیروهای سرکوبگر اعتنائی نکرده و با کف زدن و سوت زدن ممتد ، مراسم را خاتمه و متفرق شدند.

نیروهای امنیتی به تعقیب شرکت کنندگان پرداختند. در کوچه های منتهی به محل برگزاری مراسم شرکت کنندگان شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی «را سر میداند.  نیروهای سرکوبگر » لباس شخصی » در کوچه ها پست های بازرسی گذاشته و به بازجوئی و اذیت و آزار عابرین پرداختند. در جریان یورش سرکوبگران اسلامی » کورش بخشنده ، منصور محمدی و ستار اسدی، از فعالین کارگری و سیاسی- اجتماعی در شهر سنندج » بازداشت گردیدند. و …

سنندج: بنا بر خبر رسیده از شهر سنندج، روز 2 اردیبهشت ماه 1393، که مصادف با روز جمعه بود. از همان اوایل بامداد که، مردم مبارز شهر سنندج  به تفریحگاههای متعدد کوه آبیدر می رفتند، در ادامه گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر، در گروهها و دسته های متفاوت در حین حرکت شعار » زنده باد اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر »  را سر می دادند. و … بلافاصله نیروهای انتظامی و اطلاعاتی » نیروهای ضد شورش »  حکومت اسلامی، با تجهیزات کامل به تفریحگاهها گسیل شدند.  در مکانهای متفاوت مستقر شده ، برای جلو گیری از برگزاری مراسم بزرگداشت اول ماه مه، جو و فضای نظامی و رعب و وحشت را ایجاد، تمامی حرکات مردم در تفریحگاهها را تحت کنترل قرار دادند. و بنوعی حکومت نظامی اعلان نشده ای را از ترس به مردم تحمیل کرده بودند.

سنندج: عصر روز پنجشنبه 11 اردیبهشت، جمع کثیری از کارگران خباز سنندج با حضور در سندیکای این صنف قصد برگزاری مراسم مستقل روز جهانی کارگر را داشتند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به این مراسم از برگزاری آن ممانعت به عمل آوردند و اقدام به تهدید و ارعاب کارگران نمودند. از کارگران خواستند تا محل سندیکا را ترک کنند اما با مقاومت کارگران روبرو شدند. کارگران ضمنا اعلام نمودند اگر » یدالله صمدی » را از بازداشت آزاد نکنند در مقابل فرمانداری دست به تجمع خواهند زد. لازم به ذکر است که عصر روز پنجشنبه یدالله صمدی دبیر سندیکای خبازان به اداره اطلاعات نیروی انتظامی احضار و تا ساعت 20 در بازداشت نگداشته شده بود

مریوان: بر اساس گزارش رسیده از شهر مریوان، روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه1393  جمعی از کارگران و فعالین کارگری روز جهانی کارگر را با پخش شیرینی در نقاط کارگری از جمله نانوایی ها، شهرک صنعتی، کوره پزخانه های «بیه که ره» و تعدادی مرغداری در اطراف شهر و در داخل روستای دزلی، رو در رو با کارگران دیدار نمودند و این روز را به آنان تبریک گفتند.

اورامانات : بر اساس خبری دیگر، بعدازظهر ١١ اردبیهشت روز نیز جمع زیادی از فعالین کارگری شهرهای مریوان، پاوه و نودشه در منطقه اورامان برای بزرگداشت این روز تجمعی بر پا کردند. این برنامه با سرود انترناسیونال آغاز شد. سپس یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم اعلام گردید. برگزاری مراسم با شور و شوق فراوان و پخش شیرینی و تبریک اول ماه مه را گرامی داشتت شد.

سد داریان پاوه: روز پنجشنبه جمعی از فعالین کارگری شهرستان «پاوه» با پخش شیرینی در میان کارگران سد داریان و قرنی و اداره برق با نصب پلاکارد اول ماه مه، این روز را گرامی داشتند..

کامیاران: طبق خبر رسیده از شهر کامیاران، شامگاه روز شنبه 13 اردیبهشت ماه 1393، صدها تراکت تبلیغی به مناسبت 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در سطح شهر کامیاران پخش گردید که در آن ضمن تبریک روز جهانی کارگر، تاکید شده بود که، نظام سرمایه داری عامل و بانی تمامی مشقات کارگران می باشد. و همچنین بر ضرورت اتحاد کارگران و ایجاد تشکل های مستقل کارگری، ممنوعیت کار کودکان و ایجاد اشتغال و رفع تبعیض علیه زنان و بر اتحاد جنبش زنان و کارگران اشاره گردیده بود.

بانه: بنا بر خبر «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» روز پنجشنبه 11 اردیبهشت مراسم روز جهانی کارگر با حضور شماری از زنان و مردان برابری طلب و اعضای کمیته هماهنگی در شهر بانه برگزار گردید.در ابتدا سرود انترناسیونال سرود همبستگی طبقه کارگر خوانده شد. سپس یک دقیقه سکوت برای احترام به همه کسانی که در راه آزادی و برابری انسانها فداکاری کرده و جانباخته اند اعلام گردید. با قطعه شعری سکوت شکسته شد. تاریخچه اول ماه می از طرف یکی از حضار قرائت گردید و بعد از آن یکی از شرکت کنندگان به ایراد سخنانی در مورد روز جهانی کارگر پرداخت. در پایان یکی از شرکت کنندگان قطعنامه پانزده ماده ای را ارائه نمود. در نهایت مراسم با پخش چای و شیرینی به پایان رسید.

کرمانشاه: روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه جمع کثیری از کارگران کارخانه نوشابه سازی زمزم کرمانشاه با حضور در محوطه این شرکت، با برگزاری مراسم جشنی و صرف شیرینی و شادی و شور و شوق این روز را گرامی داشتند.

قطعنامه کارگران خبازیهای سنندج و مریوان:معیشت کارگران به ورطه سراشیبی افتاده است

«انجمن های کارگران خبازی های سنندج و مریوان» طی قطعنامه ای مشترک به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر، خواست ها و مطالبات خود را در یازده بند مطرح نمودند.

در بخشی از مقدمه این قطعنامه از جمله آمده است: «روز جهانی کارگر روز همبستگی تمامی کارگران در سراسر جهان است. امروز ما کارگران ایران در شرایطی اول ماه مه را گرامی میداریم که تبعات ناشی از بحران اقتصادی کشور ما را نیز در بر گرفته بطوریکه معیشت ما کارگران به ورطه سراشیبی افتاده است. دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، اخراج سازی های گسترده، عدم پرداخت به موقع حداقل دستمزدهای بخور و نمیر به کارگران، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضاء تنها نمونه های کوچکی از هزاران ظلمی است که سیستم سرمایه داری ایران همسو با سرمایه داری جهانی طی این سالیان به ما کارگران و خانواده هایمان روا داشته و هر روز بر عمق و دامنه آن نیز افزوده می شود که عواقب اجتماعی ناشی از این معضلات برای ما کارگران غیر قابل جبران خواهد بود. به همین خاطر ما کارگران اعلام می داریم دیگر سکوت در مقابل این وضعیت بغایت ضد انسانی ظلمی نمایان در حق خود و خانواده هایمان می باشد و اجازه نخواهیم داد هستی ما کارگران را به تباهی بکشانند. در ادامه تاکید کرده اند :

1-    زندگی انسانی همراه با استانداردهای روز حق مسلم ماست و برای احقاق آن تلاش می‌­‌کنند، خواستار عدم افزایش قیمت نان شدند و منوط کردن افزایش دستمزد‌هایشان در قبال افزایش نرخ نان را بی‌انصافی آشکار در حق هزاران کارگر خباز و سرپیچی از قانون دانسته و مصرانه خواهان افزایش فوری دستمزدهای خود بر اساس نیازهای واقعی زندگی کارگران شده‌اند. / 2- کارگران خبازیهای سنندج در بخش دیگری از این قطعنامه جلسات سه جانبه برای تعیین دستمزد کارگران را جلساتی فرمایشی توصیف کرده و خواهان جلسات دو جانبه (کارگر و کارفرما) برای تعیین دستمزد‌ها شده‌اند.3 – این کارگران همچنین با تاکید بر پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، خواستار توقف اخراج و بیکار سازی کارگران شده‌اند. 4- کارگران خباز سنندجی با اشاره به قانون مشاغل سخت و زیان آور، به لزوم اجرای آن برای کلیه کارگران شاغل در خبازی­‌ها تاکید کرده و کارگران خباز را محق بر استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد دانسته‌اند.

5-    برپایی تشکل‌های مستقل کارگری، اعتراض، تجمع و آزادی بیان را حق مسلم خود عنوان کرده و خواستار به رسمیت شناخته شدن اجتماعات کارگری شده‌اند./ 6- بر برابری حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی تاکید کرده و خواستار محو کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه کارگران زن شده‌اند.

قطعنامه کارگران شهر سقز به تاریخ اول ماه مه ٢٠١۴ برابر با ١١ اردیبهشت ١٣٩٣

در قطعنامه آمده است: امسال در حالی به پیشواز اول ماه مه روز جهانی کارگر می رویم، که سرمایه داری جهانی بیش ازپیش دربحران فرو رفته است. دیگر دوران رونق سرمایه سپری شده است و سرمایه بحران زا با بحرانی دائمی دست به گریبان است. سرمایه برای سرپا نگه داشتن تولید ارزش اضافی، بیش ازپیش به ستون و پایه اصلی خویش یعنی به نیروی کار هجوم می برد، سطح معیشت کارگران را پایین می آورد وآنان را دسته دسته اخراج می کند. و … اما در ایران، وضع از این به مراتب اسفناک تر و فاجعه بارتراست، زیرا سرمایه داری، با اتکا به اهرم های مختلف از جمله فشار بر فعالان کارگری و کارگران آگاه، تحمیل بی حقوقی کامل برتمام کارگران، پایین نگه داشتن دستمزدها و بیکارسازی عظیم، فشار مضاعفی به کارگران تحمیل می کنند. کارگران به واسطه پایین بودن دستمزد وسطح معیشت به اضافه کاری و در بسیاری از موارد به مشاغل دوم و سوم تن می دهند. در این میان سرمایه داران در مقابل مطالبه امنیت شغلی، کارگران را بی وقفه مورد حمله قرار می دهند.

با توجه به وضعیت کنونی کارگران در ایران، ما شعار محوری مراسم اول ماه مه امسال را به جهت اهمیت آن برای زندگی و معیشت کارگران « مبارزه سراسری برای افزایش دستمزد، اخراج و بیکارسازی» قرار داده ایم. ما معتقدیم حمله به کارگران و دستگیری آنان به جرم مطالبات خود توسط عوامل سرمایه به هم طبقه ای هایمان آخرین بار نبوده و نخواهد بود. و …

با توجه به موارد فوق ما کارگران خواسته ها و مطالبات خویش را به شرح زیر اعلام می کنیم:

١- اول ماه مه روز جهانی کارگر، کارگران همراه با خانواده هایشان بتوانند بدون نیاز به کسب مجوز، بدون کنترل ومزاحمت پلیس این روز را براساس سنت های جهانی آن برگزار کنند. / ٢- بحران سرمایه داری به یکی از حادترین مراحل خود رسیده است، کارخانه های دولتی یکی پس از دیگری به بخش خصوصی فروخته می شود و کارگران را دسته دسته تحت عنوان بازخرید و یا با استناد به بند ح از ماده ٢١ قانون کاردر واقع اخراج می کنند، به طوری که اکنون اخراج و بیکاری به عاملی خانمان سوز برای زندگی کارگران تبدیل شده است. ما کارگران را فرا می خوانیم که فریب وجوهی که تحت عنوان حق سنوات داده می شود را نخورند و با مقاومت متحدانه در برابر اخراج خواستار اشتغال دائم و امنیت شغلی شوند. / ٣- ما کارگران خواهان لغو فوری کلیه قوانین و مصوبات ضد کارگری موجود از جمله قراردادهای موقت کار، قرارداد یک سویه، قرارداد اجباری که این روزها توسط شرکتهای پیمانکارمنعقد می گردد. / ۴- در نبود تشکلهای خود ساخته کارگری دستمزد بر اساس واقعیت های موجود یک زندگی امروزی تعیین نمی شود، ما خواهان تعیین دستمزد بر مبنای یک زندگی امروزی برابر با تورم موجود و لغو بخشنامه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد تعیین شده سال ١٣٩٣ هستیم. / ۵- حقوق معوقه کارگران باید یکجا وفوری همراه با خسارت آن پرداخت گردد. دولت و مجریان قانون حق ندارند حقوق معوقه کارگران را به اقساط تبدیل کنند. ما خواستار بازداشت کارفرمایان خاطی تا وصول حقوق های معوقه کارگران هستیم. / ۶- ما کارگران خواهان کاهش ساعات کار برای تامین اوقات فراغت درقالب دوروز تعطیل متوالی درهفته هستیم. / ٧- بیمه بیکاری از دستاوردهای مبارزات پیشین کارگران جهان است. ما خواهان برخورد مناسب با شأن و منزلت انسانی با بیکاران و بیمه بیکاری مکفی و متناسب با سطح زندگی امروزی به کلیه افراد بیکار از جمله زنان و مردان تا زمان ارائه کار مناسب از سوی دولت هستیم و صندوق بیمه بیکاری موظف است به کارگرانی که بیمه بیکاری دریافت می کنند، عیدی پرداخت نماید. / ٨- کارگران بیکار در بی حقوقی مطلق به سر می برند، بسیاری از آنان در معرض فروپاشی خانواده هایشان قرار دارند، بارها شاهد کشته شدن فرزندان به دست کارگران بیکار بوده ایم، بارها شاهد فحشا و تن فروشی زنان و دختران از بین همین کارگران بیکار بوده ایم، در نبود کار، کارگران بیکار مورد انواع سوء استفاده ها قرار می گیرند. آنان به حمایت هم طبقه ایهای شاغل شان نیاز دارند. ما کارگران شاغل را به حمایت از همکاران بیکارشان فرا می خوانیم. ما خواهان ممنوعیت اخراج ها و بازگشت فوری کارگران بیکار بر سر کارشان هستیم.

٩- کارگران بازنشسته به لحاظ سطح زندگی و معیشت در وضعیت مشتقت بار و رقت انگیزی به سر می برند. زندگی کارگران بازنشسته به هیچ وجه در شأن زندگی انسان امروزی نیست. ما خواهان تأمین زندگی کارگران بازنشسته و خانواده هایشان هستیم. به طوری که کارگران بازنشسته به واسطه نازل بودن سطح معیشت بعد از عمری کار مجبور به اشتغال مجدد نباشند.

١٠- کودکان در کارگاه های نمور و زیرزمینی ودرخیابان ها به عنوان ارزان ترین کارگران به کار گرفته می شوند، دولت موظف است تا به خانواده های که نان آور آنان کودکان هستند حقوق و مزایا شایسته یک زندگی امروزی فارغ از تعلقات خانوادگی پرداخت نماید و کودکان باید با هزینه دولت مشغول به تحصیل شوند.

١١– زنان کارگر در مقایسه با مردان از حقوق و مزایا و فرصت های شغلی کمتری برخوردارند. ما خواهان رفع تبعیض از زنان و برخورداری آنان از دستمزد و مزایای برابر در ازای کار برابر با مردان وهمچنین خواهان لغو آپارتاید جنسی وبرابری کامل حقوق زنان با مردان درتمام عرصه های زندگی اجتماعی هستیم. زن، همسر یا مادر بودن نباید مانع اشتغال و یا ارتقای شغلی زنان باشد. شرایط کاری زنان باید به گونه ای باشد که امکان تلفیق مسئولیت مراقبت از فرزندان را با کار در بیرون از خانه فراهم کند. ما خواهان قوانین حمایتی برای اشتغال و نیز امنیت و ارتقای شغلی زنان در محیط کار و تمام عرصه های زندگی هستیم.

١٢- – مبارزات متحدانه معلمان اخیراً شکل گسترده و نوینی به خود گرفته است. ما معتقدیم معلمان فقط در سایه ایجاد تشکل های خود ساخته سراسری می توانند به خواسته های خویش دست یابند. / ١٣- صدورحکم شلاق از طرف قوه قضائیه برای یک معلم، صدور حکم شلاق برای یک جامعه است، ما کارگران ضمن محکوم کردن این جنایت، هیچ وقت آن را فراموش نخواهیم کرد. / ١۴- کارگران در سراسر جهان، بدون تبعیض و برتری نژادی و هرگونه حس ناسیونالیستی حق کار و زندگی دارند. ما خواهان تأمین حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کارگران مهاجر در سراسر جهان می باشیم.

١۵ – ما کارگران خواهان آزادی ایجاد تشکل های کارگری، آزادی اعتصاب، تجمع و راه پیمایی، آزادی بی قید و شرط سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی هستیم./ ١۶- ما کارگران، حمله به بند زندانیان سیاسی که هر چند هفته یک بار توسط نیروهای امنیتی صورت می گیرد بخصوص بند ٣۵٠ زندان اوین را محکوم می کنیم و خواستار محاکمه کلیه مسئولین مربوطه هستیم. ١٧- جنگ که شامل پدیده هایی چون ترور، قتل عام و کشتار است، ابزار سرمایه داری جهانی برای تجدید تقسیم جهان و یکی از اهرمهای فشار دولت های قدرت مند سرمایه داری علیه مردم تحت ستم است. ما کارگران ضمن ابراز همدردی با ملت های جنگ زده در منطقه از جمله سوریه هر گونه جنگ را محکوم می کنیم . ١٨- مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه داری مبارزه ای جهانی است. ما کارگران ضمن حمایت از مبارزات کارگران کشورهای مختلف، کارگران جهان را برای ایجاد انترناسیونال کارگری فرا می خوانیم.

این قطعنامه با یک مقدمه و ١٨ بند در تاریخ ۶/٢/٩٣ با حضور جمعی از کارگران شهر سقز تدوین و مصوب شد.

ما تدوین کنندگان این قطعنامه، از تمام کارگران سقز و حومه از جمله کارگران شهرک صنعتی قهرآباد، کارگران بیمارستان، کارگران شهرداری، کارگران خباز، کارگران سطح شهر می خواهیم که در مراسم های دولتی شرکت نکنند و به هر شکل ممکن مراسم روز جهانی کارگر را برگزار کنند و از این قطعنامه که خواست و مطالبات ما کارگران است استفاده کنند.

گزارش و قطعنامه مراسم روز جهانی کارگر در شهر سلیماینه

 سلیماینه:راس ساعت ۴ عصر ۲۹/۴/۲۰۱۴ مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر در شهر سلیمانیه عراق برگزار شد. این مراسم بعلت برگزاری انتخابات پارلمان عراق دو روز زودتر در شهر سلمانیه عراق برگزار شد. این مراسم از طرف انجمن کارگران مهاجر و تشکل کارگران ساختمانی شهر سلیمانیه فراخوان داده شده بود.  استادحسین و استاد رحمان و استاد مهدی از تشکل کارگران ساختمانی در گفتارههای جداگانه با تاکید برتحریم انتخابات عراق به وضع و سیاسی و اقتصادی اقلیم کردست…ان عراق انتقاد کردند و در نقد سیاستهای سرمایه دارانه آنها خواهان مباریه متحداانه کارگران شدند. سعید یوزی از جانب انجمن کارگران مهاجر به نمایندگی از این انجمن وضعیت اسفناک کارگران مهاجر را به اطلاع حاضرین رساند و به ناکار امدی سسیتم سرمایه داری اشاره کرد. وی عامل اصلی مصایب و بدبختی مردم را سیستم سرمایه داری اعلام کرد و بی حقوقی و مشکلات کارگران مهاجر را مورد بحث و بررسی قرار داد و خواهان همبستگی کارگران برای دستیابی به حقوقشان شد.سپس از طرف انجمن کارگران مهاجر قطع نامه این انجمن را قراعت کرد.

مفاد قطنامه انجمن کارگران مهاجر، ما خواهان:

1-افزایش مدت اقامت اولیه کارگران مهاجر از ١٥ روز به ۳ تا ۶ ماه

2-تفکیک نمودن کارگران مهاجر از افرادی که برای گشت وگزار و یا بازرگانی وارد اقلیم میشوند

3-خواهان پرداخت دستمزد یکسان و عدم تبعیض ملیتی و جنسیتی نسبت به کارگران مهاجر

4-پرداخت دستمزد کارگران مهاجر به دینار یا دلار

5- خواهان ملزم کردن شرکتها و کارفرمایان با هر تابعیتی به بستن قرداد با کارگران مهاجر هستیم

6_خواهان برخورداری کارگران مهاجر از امکانات رفاهی و مسکن وبیمه حوادث وسوانح حین کار و رسیدگی و روشن شدن مرگ ۱۲ نفر از کاگران مهاجر ظرف کمتر از ۳ ماه هستیم.

7-خواهان برداشتن اجباری کفالت و ضمانت مهاجرین بوسیله اشخاص بومی از طرف حکومت هستیم

8_خواهان کاهش ساعات کار و حداکثر ۸ ساعت کارهستیم

9_ما از حکومت اقلیم کردستان میخواهیم حق مرخصی ماهانه و یا هفتگی در هر رشته شغلی را تضمین نماید.

در پایان سعید یوزی سخنگوی انجمن کارگران مهاجر در اول مه این روز جهانی کارگری را به حضار و کارگران تبریک گفت و از تشکل کارگران ساختمانی سلیمانیه تشکر کرد.

شایان ذکر است که خانم آلا کمال به نمایندگی از گروه » ژین» و نقده عثمان از حزب کمونیست کارگری عراق مطالبی را در مورد اول مه روز جهانی کارگران بیان کردند و در تریبون ازاد چند تن دیگر از حضار سخنرانی کردند

اسماعیل ویسی

14 اردیبهشت ماه 1393 / 4 ماه مه 2014

نظر شما در مورد این نوشته چه بود؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s