شاپور احسانی راد و پروین محمدی ودیگر دستگیرشدگان تجمع امروز در مقابل وزارت کار آزاد شدند

e_a_kاتحادیه آزاد کارگران ایران: اپور طبق گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پروین محمدی و شاپور احسانی راد از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران و عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ساعت دوازده امشب آزاد شدند.لازم به ذکر است که تمامی بازداشت شدگان امروز که در مقابل وزارت کار دستگیر شده بودند نیز امشب آزاد شدند. به خواندن ادامه دهید

برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر در سنندج

vvvvv اتحادیه آزاد کارگران ایران
طبق گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز یازدهم اردیبهشت ماه راس ساعت 19 کارگران و فعالین کارگری با راهپیمایی در طول خیابان گلشن این شهر، مراسم روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. در این مراسم حاضرین با برافراشتن پلاکارد و سر دادن شعارهایی از قبیل «نان، مسکن، آزادی» و «کارگر زندانی آزاد باید گردد» و…. مسیر خیابان گلشن را از جلوی دبستان استقلال به سمت چهارراه گلشن راهپیمایی کردند. به خواندن ادامه دهید

نیروهای امنیتی مانع برگزاری وگردهمائی کارگران در محل اداره کارشدند

e_a_kاتحادیه آزاد کارگران ایران:

پیرو درخواست هماهنگ کنندگان طومار 40هزارنفری کارگران وحمایت وفراخوان اتحادیه آزادکارگران ایران برای تجمع وگرامیداشت روزجهانی کارگر درمحل اداره کار، پیش از ساعت 10 اعلام شده واز اولین ساعت صبح ، ساختمان اداره کار وتمامی محله های منتهی به آن توسط نیروهای امنیتی قرق شده وتحت کنترل شدید قرار داشت. بنا به گزارش های رسیده به سایت اتحادیه حضور مامورین وپلیس همراه با تعداد بسیار زیادی لباس شخصی ، نظر هر رهگذری را بخودجلب میکرد.این تعدادچشمگیرنیروهای پلیس وامنیتی ، مانع حتی توقف لحظه ای هرعابری میشدند. به خواندن ادامه دهید

آقایان جعفر عظیم زاده وجمیل محمدی دیشب بازداشت شدند

 e_a_kاتحادیه آزاد کارگران ایران: در آستانه برگزاری اول ماه مه ،11 اردیبهشت آقایان جعفر عظیم زاده وجمیل محمدی دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران در ساعت یک نیمه شب با یورش ماموران امنیتی در خانه خود بازداشت شدند . به خواندن ادامه دهید

اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج آزاد شدند

e_a_kاتحادیه آزاد کارگران ایران: صبح امروز 5 نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران آقایان خلیل کریمی، شیث امانی، شریف ساعد پناه، مظفر صالح نیا و صدیق کریمی به اداره اطلاعات سنندج احضار و هر کدام از آنان را بطور جداگانه در رابطه با اول ماه مه روز جهانی کارگر مورد بازجوئی قرار دادند. این بازجوئی ها در رابطه با روز جهانی کارگر، ثبت اتحادیه آزاد کارگران ایران و برنامه های فعالین اتحادیه در شهر سنندج در مورد مورد مراسم اول ماه مه بود. در این بازجوئی از برخی از احضار شدگان خواسته شد تا نسبت به عدم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر تعهد بدهند اما هیچیک از کارگران حاضر به دادن تعهد نشدند و همگی آنان پس از بازجوئی آزاد شدند. به خواندن ادامه دهید

با احضار شریف ساعد پناه تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران که به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شده اند به پنچ نفر رسید

e_a_kاتحادیه آزاد کارگران ایران: با احضار شریف ساعده پناه نماینده اخراجی کارگران ریسندگی پرریس و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که از صبح امروز به اداره اطلاعات سنندج احضار شده اند به پنج نفر رسید. به خواندن ادامه دهید

چهار نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگرن ایران به اداره اطلاعات سنندج احضار شدند

e_a_kاتحادیه آزاد کارگران ایران: صبح امروز چهار نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران آقایان شیث امانی، صدیق کریمی، مظفر صالح نیا و خلیل کریمی به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شدند و هر کدام از آنها به فاصله یک ساعت از همدیگر باید خود را به این اداره معرفی کنند. به خواندن ادامه دهید

قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت روز جهانی کارگر- اول مه 2014- 11 اردیبهشت 1393

e_a_kاتحادیه آزاد کارگران ایران: زنده باد همبستگی بین المللی کارگران، زنده باد اعتراض و اتحاد کارگری و زنده باد آرمان کارگران برای برپائی دنیایی عاری از ستم و استثمار. این جملات فراخوانهایی تاریخ ساز و پیام اول ماه مه برای همه ما کارگران در پهنه گیتی است. ما این روز بزرگ را که در طول بیش از یکصد سال گذشته با مبارزه میلیونها کارگر در سراسر جهان  برای رهائی از یوغ ستم و نابرابری در هم تنیده شده است و سال به سال نقش برجسته تری در همبستگی و مبارزه ما کارگران ایفا کرده است به همه کارگران ایران و سراسر جهان صمیمانه تبریک میگوئیم و دست اتحاد بسوی آنان دراز میکنیم و با تاکید بر همبستگی سراسری کارگران ایران، تجدید نظر فوری و اساسی در حداقل مزد مصوب، حق برپائی تشکلهای مستقل کارگری و سازماندهی اعتصابات و اعتراضات آزادانه و سراسری را به مثابه فوری ترین خواستهایمان فریاد می زنیم. به خواندن ادامه دهید

فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر, 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در اعتراض به حداقل مزد مصوب دست به تجمع در محل وزارت کار خواهیم زد

e_a_kاتحادیه آزاد کارگران ایران : بار دیگر اول ماه مه روز جهانی کارگر از راه رسید، بار دیگر هر کدام از ما کارگران در گوشه و کناری مشغول تدارک برگزاری مراسم این روز بزرگ و تاریخی هستیم و هر کدام به اشکال مختلف در تلاشیم تا بتوانیم مراسم این روز را در قالب محافل و گلگشت یا حضور در اندک مراسم های ممنوعه خیابانی برگزار کنیم. بیش از سی سال است که چنین وضعیتی بر ما تحمیل شده است و حاکمیت فرصت برگزاری آزادنه و مستقل مراسم این روز را از ما کارگران سلب کرده است.

به خواندن ادامه دهید

هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران:11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در اعتراض به قانون شکنی و تداوم ستم معیشتی بر کارگران، دست به تجمع در محل وزارت کار خواهیم زد

e_a_kاتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال جوابیه وزارت کار به هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران که در آن بر حداقل مزد مصوب صحه گذاشته شده است این کارگران طی نامه دیگری به وزیر کار اعلام کردند که در اعتراض به عدم تمکین وزارت کار به قانون، دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خواهند زد. هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران پس از تعیین حداقل مزد در روز 27 اسفند ماه سال گذشته طی نامه ای به وزیر کار خواهان تجدید نظر فوری و اساسی در حداقل مزد مصوب شده بودند و اعلام کرده بودند چنانچه تا آخر فروردین ماه شورایعالی کار در این زمینه کاری انجام ندهد دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خواهند زد. به خواندن ادامه دهید