روز همبستگى جهانى كارگران گرامى باد

217388_217257341621355_100000112718800_948466_4369702_nاسماعيل فتاحى:

در مقطعي از تاريخ اين جامعه هستيم كه مشكلات عديده اي مانند تورم، بيكاري، قراردادهاي موقت و سفيد امضاء، گراني سرسام آوري، سياستهاي ناكارآمد اقتصادي و غيره گريبان كارگران اين جامعه را گرفته و زندگي را بر آنها تباه كرده است. به خواندن ادامه دهید