رپرتاژی از برگزاری مراسم های گرامیداشت اول ماه روز جهانی کارگر در کردستان

 vaisiاسماعیل ویسی:  بزرگداشت روزهای اول ماه مه روز جهانی کارگر، 8 مارس روز جهانی زن، فستیوالهای دفاع از حقوق کودکان، روز جهانی لغو خشونت علیه زنان و برگزاری اعتراضات علیه اعدام ، دفاع از برابری زن و مرد در سطح علنی و در ابعاد اجتماعی ، در کردستان می توان تاکید کرد که به ستنی اجتماعی مبدل شده است. ، سازماندهندگان و شخصیتهای حقیقی و حقوقی این عرصه ها، انسانهای اجتماعی با هویت واقعی خود می باشند. برای نهادهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی حکومت اسلامی کاملا شناخته شده، هستند. سال ها ست که نیروهای سرکوبگر فعالین این عرصه ها را بشیوه های متفاوت » دستگیر، بازداشت و تحمیل زندان های طولانی مدت به آنها » برایش ممکن نشده است آنان را راهی که برگزیده اند، منصرف کند. و … همچنان بر اهداف خود و گرامیداشت چنین روز هائی برای ابراز اعتراض اجتماعی به وضعیت ناخواسته ای که از لحاظ » سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی » بر اکثریت مردم زحمتکش در جامعه، از طرف حکومت اسلامی تحمیل شده است و طرح مطالبات انسانی- اجتماعی شان در تقابل با سرکوبگران اسلامی عملا پافشاری کرده اند. این تقابل و کشمکش واقعی و عینی و غیر قابل انکار است. به خواندن ادامه دهید

گغتگو با اسماعیل ویسی معاون دیبر کمیته کردستان حزب حکمتیست

21brokzرادیو پرتو برنامه دهم آپریل 2014 – به استقبال اول ماه مه ؛ مهمترین مطالبات
و ادعا نامه کارگران ؛ اشکال و سنت مبارزاتی موثر طبقه کارگر در اعتراض روز
جهانی کارگر
گغتگو با اسماعیل ویسی معاون دیبر کمیته کردستان حزب حکمتیست

http://partowradio.com/dailyprogrammes/item/238-be-esteghbal-aval-e-mahe-me-rowz-e-jahani-kargar.html