یادداشت های جنبش کارگری: اول ماه مه و ضرورت ابراز وجود مستقل جنبش کارگری

 mekanikامیر پیام: اول ماه مه امسال مصادف است با دهمین سالگرد اول ماه مه 1383 سقز، سالی که جنبش مستقل و نوین کارگری ایران در زیر سیطره خونین یکی از استبدادی ترین حکومت های سرمایه داری معاصر سربلند کرد و به جلو آمد. از آنموقع تاکنون بمدت ده سال است که این جنبش با همه تشکلات ونهادها و محافل و صدها فعال اش و نیز علی رغم تفاوت ها و اختلافات درونی اش به تنها ظرف اصیل و شرافتمندانه حامل نیازها و  مطالبات و آرزوهای طبقاتی کارگران، و نیز به تنها صدای مستقل طبقه کارگر بدل شده است. به خواندن ادامه دهید