مطالبات زنان کارگر و یک می

b-zبهرنگ زندی
در آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است از ۱۶ درصد به کمی بیشتر از ۱۲ درصد رسیده است.نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال در ایران در پاییز ۱۳۹۲ به کمی بیش از ده درصد رسیده و تعداد بيکاران بيش از ۲ ميليون و ۴۰۱ هزارنفر بوده است. نرخ بیکاری برای مردان هشت و نیم درصد و برای زنان بیش از ۲۰ درصد است. به خواندن ادامه دهید