کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین:روز جهانی کارگر, نماد همبستگی برای آزادی و برابری – همراه با ترجمه بزبان آلمانی!

21brokzبهروز سورون: اگر چه از برگزاری اولین مراسم روز جهانی کارگر 125 سال می گذرد ( نخستین کنگره انترناسیونال دوم – 1889 ) , و از برگزاری اولین مراسم اول ماه مه در ایران ( سال 1301 به تلاش کمونیست ها ) بیش از نه دهه سپری شده است, هنوز کارگران ایران از برگزاری آزادانه این مراسم و راهپیمائی برخوردار نیستند. به خواندن ادامه دهید