اول ماه مه در زندان

21brokzجمعی از چپ‏های کلن

اول ماه مه در زندان
امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌رویم که تعداد زیادی از فعالان کارگری در زندان بسر می‌برند. زندان کمترین جواب جمهوری اسلامی به خواسته‌های ابتدایی طبقه کارگر ایران است. مطالباتی از قبیل پرداخت حقوق‌های عقب افتاده، تعیین حداقل دستمزد متناسب با تورم افسارگسیخته، … و از همه حیاتی‌تر ایجاد تشکل‌های کارگری. اما فعالان کارگری در زندانها نیز دست از مبارزه برنداشته و به شیوه‌های گوناگون، از جمله اعتصاب غذا، سعی در رساندن صدای خود به گوش انسانهای هم طبقه‌شان دارند. به خواندن ادامه دهید