سنت صدور قطعنامه مشترک در اول ماه مه را، پاس بداریم

21brokzحسن رحمان پناه:  طبقه کارگر درهر پنج قاره دنیا و به وسعت جهان خود را برای برگزاری روز اول ماه مه روز جهانی رزم مشترک کارگران و بشریت محروم و ستمدید علیه نظام ظالمانه و استبدادی سرمایەداری آماده میکند. از هم اکنون فعالین کارگری و نهاد و تشکل های کارگری در کشورهای اروپایی و در جاهای دیگر که امکان فعالیت علنی احزاب و سازمانهای سیاسی و تشکل های کارگری وجود دارد، در صدد سازماندهی رژه های عظیم خیابانی روز کارگر هستند. به خواندن ادامه دهید