فایل های صوتی اتاق بحث و گفتگوی » افق چپ انقلابی» بمناسبت اول ماه مه

mekanikروزبه کوراغلی

بخش اول: بیانیه روزبه کوراغلی

بخش دوم: سخنرانیِ بهروز فراهانی – مرتضی افشاری و علی مبارکی

بخش سوم: پرسش و پاسخ و نظر