خواست و تلاش ما لغو بی درنگ قوانین قابل سرزنش علیه کودکان ایران است!

 mekanikسوسن بهار: متعاقب فراخوان «مرکز ادبیات کودک داروگ» و «جمعیت الغای کار کودکان در ایران» در پيکار جهانی علیه بی حقوقی کودکان در ایران، در تاريخ سیزدهم دسامبر 2013، کایلاش ساتیراتی، دبیر «گلوبال مارش»، نامه­ای در این مورد خطاب به رئیس جمهوری ایران منتشر کرده است، که ترجمه آن را در زیر می­خوانید. به خواندن ادامه دهید