پیام شاهرخ زمانی به سازمان جهانی کار

b410bc32a7921a31f6a79ca8d0655ddcشاهرخ زمانی: متن پیاده شده‌ی پیام شاهرخ زمانی به سازمان جهانی کار

 در آستانه‌ی اول ماه می، خطاب به سازمان جهانی کار،
جناب دبیر کل محترم سازمان جهانی کار،

من شاهرخ زمانی، عضو سندیکای کارگران نقاش ساختمان به هم‌راه ده‌ها نفر از فعالین سندیکایی مانند رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، محمد جراحی، رسول بداقی و دیگر هم‌رزمان به خاطر عضویت و تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل سندیکایی و دفاع از حق تشکل و حق اعتصاب به عنوان یگانه وسیله‌ی دفاع مشروع و قانونی از سطح زندگی و مطالبات کارگران و مزدبگیران توسط جمهوری اسلامی بدون حکم قضایی و سند اتهامی دستگیر و با حبس‌های سنگین سال‌هاست که به خواندن ادامه دهید

پیام به مناسبت روز کارگر

imagesپیام شاهرخ زمانی به مناسبت روز کارگر
روز همبستگی جهانی کارگران گرامی باد
مهمترین مقطع تاریخی برای ما کارگران روز اول ماه مه روز جهانی کارگر است و حال کارگران جهان و ایران یک سال دیگر کارگری را در بدترین وضعیت از لحاظ فقر و فلاکت ، شدت یابی استثمار ، افزایش سرکوبها و البته در مقابل افزایش مقاومت و مبارزات کارگری در زوایای گوناگون را پشت سر نهاد. به خواندن ادامه دهید