اول ماه مه آغاز رزمی ماندگار بر همه کارگران و توده زحمت کش گرامی باد!

 aliعلی نجاتی: دراین روز به یاد ماندنی کارگران در کشور امریکا در اعتراض  به بیعدالتی هایی که در حق آنان شده بود به خیابانها آمده و خواهان کمتر شدن ساعات کار، افزایش دست مزدها و دیگر خواسته های خود شدند که در نهایت به شماری از خواسته های خود رسیدند و البته برای رسیدن به همین خواسته های حداقلی هزینه های زیادی پرداخت کردند. به خواندن ادامه دهید