برگزاری اعتراض روز جهانی کارگر در گرو چیست؟

mekanikفایق کیخسروی:
روز جهانی کارگر همواره به عنوان شاخصی از پیشروی مبارزات کارگران در ایران مورد توجه کارگران و فعالین این جنبش بوده است. تجمعات اعتراضی در این روز نمونه بارزی از میزان تعمیق مطالبات واقعی کارگران و همچنین میزان همبستگی و اراده جمعی فعالین این جنبش را به نمایش گذاشته است. به خواندن ادامه دهید