فراخوان نشست برای انتخاب کمیته موقت برگزاری تظاهرات اول ماه مه 2014 میلادی در پاریس

21brokzجهت شرکت در تظاهرات روز جهانی کارگردر پاریس و دفاع از مبارزات و خواسته های طبقه کارگر در ایران و اعتراض به اسارت و زندانی شدن کارگران مبارز در زندان های مخوف رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، از همه ایرانیان آزاده و مبارز که علاقمند به همکاری در بر گزاری این تظاهرات هستند دعوت می شود که در جلسه روز جمعه 4 آوریل 2014 ساعت19/ 30 در سالن آ.ژ.کا گرد هم آمده تا برای نحوه برگزاری و تدارک هر چه بهتر این اعتراضات به رایزنی و سازماندهی لازم بپردازیم. به خواندن ادامه دهید