به مناسبت اول ماه مه: پیش به سوی تعمیق و گسترش کمیته های عمل مخفی کارگری در راستای تشکیل حزب پیشتاز کارگری

untitled  مازیار رازی:

متن پیاده شده «سخنی با کارگران پیشرو» توسط رفیق مازیار رازی ( بر اساس بحث ویدیویی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

    تصویری صوتی در یوتیوب)
    با درود فراوان به خواندن ادامه دهید