دستگیری کارگران و فعالین کارگری ممنوع !!!

a65a65fd2a44984c774beffc86bb55d8شاهرخ زمانی
خالد هردانی
از زندان گوهر دشت
محمد جراحی
آرش محمدی
از زندان مرکزی تبریز
به خواندن ادامه دهید