به مناسبت اول ماه مه و يادی از کارگر کمونيست و سخنران اول ماه مه سال ١٣٦٨ سنندج جمال چراغ ويسى!

740c0bf1d3f97676a4d773f5215c8a01مظفر فلاحی: بدنبال روز جهانی کارگر در سال 1368 ، مزدوران و ماموران رژيم سرمايه‌دارى جمهورى اسلامى ايران به جنبش کارگرى کردستان و بخصوص اتحاديه صنعتگر سنندج يورش آورده و ده‌ها تن از کارگران و رهبران اين جنبش را دستگير کردند. این يورش مزدوران و ماموران رژيم سرمايه‌دارى در شرايطى و در زمانی اتفاق افتاد که جنبش کارگری در کردستان داشت پا می گرفت، وحشت بر پیکر حکومت اسلامی سرمایه انداخته بود و همزمان شد با نوشیدن جام زهر توسط خمینی براى جبران شکست در جنگ ارتجاعى ايران و عراق و براى بقاى عمر ننگين سرمايه در ايران. لذا نیازمند این بودند به فعالين کارگرى که در حال سازماندهى براى پيشبرد اهداف کارگرى بودند تعرض کنند. به خواندن ادامه دهید