در جواب اظهار نظرهایی درباره اول مه در شهرهای كردستان

n-asgeri ناصر اصغری:
اول ماه مه امسال (١٣٩٣) را پشت سر گذاشتیم و حتما از چگونگی برگزاری این روز ارزیابی‌های مختلفی از جانب فعالین جریانات سیاسی مختلفی خواهیم داشت. من در این یادداشت به دو اظهارنظر كه قبل از برگزاری اول ماه مه امسال درباره اول ماه مه در كردستان شده بودند جواب خواهم داد. چرا كه كردستان یك كانون داغ مبارزه كارگری بوده و كردستان و مشخصا سنندج و سقز دارای سنتهای سرخ و پرشوری در برگزاری مراسم اول ماه مه ها بوده است. به خواندن ادامه دهید

اول ماه مه مهم، فرصت را نباید سوزاند

n-asgeriناصر اصغری

بار دیگر به اول ماه مه نزدیك می شویم و بار دیگر هم چشم كل جامعه به كارگران و جنبش كارگری است. هر ساله در حول و حوش اول ماه مه صدها مطلب به مناسبت اين روز به زبانهاي مختلف و از جمله فارسي نوشته و به بحث گذاشته ميشوند. اکثر قريب به اتفاق اين مباحث شامل تجزيه و تحليل وضع طبقه کارگر، فراخوان، پيام، و يا برجسته کردن يک يا چند مطالبه جنبش کارگري ميباشند. به خواندن ادامه دهید

به پیشواز اول مه ١٣٩٣

n.asgeriدرست یك ماه به اول مه ١٣٩٣ مانده است و باید درباره اول مه امسال حرف زد و برایش آماده شد. از تشكلها و فعالین كارگری در ایران انتظار می رود كه قدرتمندتر از سالهای گذشته به استقبال امسال بروند. یكی دو سال گذشته مراسمهای اول ماه مه نسبت سالهای قبل تر كم رونق تر بودند. آن اتحاد و همبستگی ای كه به مراسمهای پر رونق‌تر منجر می شد، دیده نمی شود. درباره همه اینها باید حرف زد و ایجاد همدلی كرد. كل جامعه باید به پیشوار این روز برود. اول ماه مه در جنبش كارگری و به تبع آن در جامعه صرفا یك روز دیگر از سال نیست. فعالین كارگری هر چه بیشتری، همراه با نهادها و تشكل‌های موجود كارگری باید متحدانه، و اینجا كلمه «متحدانه» كلیدی است، مطالبات مهم و اساسی جنبش كارگری و كل جامعه در این وضعیت فقر و فلاكت و بیحقوقی میلیونی را اعلام كنند. در این باره هم باید صحبت كرد.

به خواندن ادامه دهید