بخش چهارم میزگرد ایسکرا با نسان نودینیان، ناصر اصغری و عبدل گلپریان در مورد روز جهانی کارگر

 21brokzایسکرا: جمهوری اسلامی هر سال در آستانه روز جهانی کارگر و برای ایجاد فضای رعب و وحشت دست به اقدامات خشنی می زند. مثلا از بازداشت و احضار فعالین کارگری گرفته تا دست زدن به اعدام فعالین سیاسی و اجتماعی در زندانها که قبلا حکم اعدام گرفته اند. پیشتر در سنندج دو رهبر کارگری شیث امانی و مظفر صالح نیا را احضار و از آنها خواسته بودند که در مورد اجرای طرح سوبسیدها نباید حرفی بزنند. به خواندن ادامه دهید

بخش سوم میزگرد ایسکرا با نسان نودینیان، ناصر اصغری و عبدل گلپریان, در مورد روز جهانی کارگر

fddp4n21 ایسکرا: طی چند سال اخیر تشکلهای متعددی مستقل از دولت و در جهت دست یابی به خواست و مطالبات بخشهای مختلف کارگری ایجاد شده و علیرغم اینکه دولت این تشکلها را برسمیت نمی شناسد اما فعالین کارگری که در این تشکلها فعالند لحظه ای از تلاش برای احقاق حقوق کارگران دست برنداشته اند. بنظر شما آیا نمی شود که فعالین درگیر و دخیل در این تشکلها بجای فراخوانهای جداگانه بطور یکدست و متحد به استقبال روز جهانی کارگر بروند؟ چه توصیه ها و تاکیداتی در این زمینه دارید؟ به خواندن ادامه دهید

بخش دوم میزگرد ایسکرا با نسان نودینیان، ناصر اصغری و عبدل گلپریان در مورد روز جهانی کارگر

ایسکرا(722)
21brokzایسکرا: خواست افزایش دستمزدها و مسئله گرانی از مطالبات محوری کارگران است. علاوه بر این، چه مطالبات دیگری را شما تاکید می کنید که باید در بیاینه ها و قطعنامه ها گنجانده شود؟
ناصر اصغری: تا آنجا كه به مطالبات خود كارگران برمی گردد، افزایش دستمزدها و گرانی مهمترین مطالباتی هستند كه قدرت بسیج توده هر چه وسیعتری از جامعه و كارگران را دارند. اما یادمان باشد كه همه مسائل در این جامعه مستقیما بر زندگی و موقعیت كارگران تأثیر می گذارند. خود مسئله بیمه، تشكل، ایمنی محیط كار از جمله مسائل مهم جلوی پای كارگران هستند كه مطرح كردن مسائل محیط كار كارگران بدون مطرح كردن این موارد ناقص خواهند ماند. به خواندن ادامه دهید