زندانیان سالن 12 مراسمی به جهت گرامی داشت روز جهانی کارگر برگزار خواهند کرد

b410bc32a7921a31f6a79ca8d0655ddcکمیته حمایت از شاهرخ زمانی

اخبار زندانها را جدی بگیریم!!!
قرار است فردا 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در سالن 12 بند 4 زندان گوهر دشت مراسم روز جهانی کارگر توسط زندانیان سیاسی برگزار شود دراین برنامه که مجری آن رسول بداقی خواهد بود دو مقاله ، دو قطعه شعر ، یک سرود و یک سخنرانی و خاطراتی از مبارزات کارگری و انقلابی در رابطه با روز جهانی کارگر و مبارزات کارگری خوانده خواهند شد همچنین قرار است سرود انترناسیونال به صورت گروهی خوانده شود و سپس پذیرای به عمل خواهد آمد. مقاله ها یکی توسط شاهرخ زمانی و دیگر توسط ناصح یوسفی خوانده خواهند شد و یک قطعه شعر با نام «فریاد کن کارگر» توسط رسول بداقی و شعر دیگر با نام «پدر من یک کارگر بود » توسط خالد حردانی دکلمه خواهند شد ، همچنین حشمت اله طبر زدی سخنرانی خواهد کرد ، خاطراتی توسط حمید برهانی، پیروز منصوری ، محمد امیر خیزی ، صالح کهندل و … گفته خواهد شد و سرود ها نیز به صورت گروهی اجرا خواهند گشت. در پایان شیرینی و شکلات بین زندانیان و برخی از ماموران توزیع خواهد شد . به خواندن ادامه دهید